W Ogólnopolskim Programie Edukacji Ekologicznej „Źródła Pozytywnej Energii Wokół Nas” wzięło udział ponad 2200 szkół podstawowych z całej Polski. Drużyna Energowładnych uczyła ponad 200 000 dzieci z klas 1-3 o tym, skąd bierze się energia, jakie są jej źródła, zarówno alternatywne jak i tradycyjne, oraz jak z nią odpowiedzialnie postępować.


Program trwał od października do grudnia 2011 roku. Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały materiały edukacyjne m.in. scenariusze zajęć dla nauczycieli, plakaty edukacyjne oraz informacyjne, jak również ulotki dla rodziców.


Celem programu było przygotowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do odpowiedzialnego postępowania ze źródłami energii. Dzieci miały okazję zdobyć wiedzę o sposobach pozyskiwania prądu oraz o tym, jak chronić środowisko, odpowiednio gospodarując energią.


Punktem kulminacyjnym programu był ogólnopolski konkurs plastyczny, w którym zadaniem było przygotowanie plakatu na temat „Energowładni w Krainie Pozytywnej Energii”. Nauczyciele za pośrednictwem strony internetowej zgłaszali zdjęcia prac swoich uczniów w dwóch kategoriach: prac zbiorowych oraz indywidualnych. Łącznie do konkursu zgłoszono ponad 1500 plakatów. Odbyło się głosowanie internautów. Spośród 50 prac z największą liczbą głosów w obu kategoriach, Jury przyznało nagrody główne i wyróżnienia. Pozostałe nagrody rozdano według ilości uzyskanych głosów. Nagrodą główną w kategorii prac zbiorowych była wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie
, natomiast w kategorii prac indywidualnych superlaptop.


Mamy nadzieję, że dzięki edukacyjnym działaniom proekologicznym udało nam się zbudować świadomość dzieci w zakresie odpowiedzialnego postępowania ze źródłami energii oraz trwale wpłynąć na ich codzienne postawy i stosunek do środowiska naturalnego.

 

<< powrót